Tá difear céille idir an dá fhocal seo nach mór a thabhairt slán chun botúin mar seo a sheachaint: 

Tuairiscíonn an t-oide ranga an t-eolas ábharach do na tuismitheoirí.

Is é an chiall atá le ábharachnithiúildéanta d'ábhar. Cuir i gcás, cuirtear an domhan ábharach (the material world) i gcodarsnacht le cúrsaí spioradálta. 

Ábhartha a theastaíonn san abairt thuas, aidiacht a thugann le fios go mbaineann an t-eolas le hábhar. 

Roinn an Post seo: