Tá an-chuid aistriúcháin Ghaeilge ann nach bhfuil stádas acu sa teanga fhoirmeálta:

  • Is gá cuntas beatha a chur ar fáil a thugann léargas ar do shaothar ealaíon go dáta.
  • Más spéis leat páirt a ghlacadh sa dráma, seol gairmré.
  • Níor mhór d’iarratasóirí Réamhthogra Taighde agus Cúrsa Beatha ina mbeidh cur síos cuimsitheach ar a dtaithí teagaisc, a sheoladh chugainn.

Is fearr cloí le curriculum vitae nó leis an ghiorrúchán CV.

Roinn an Post seo: