Ní gnách an focal eadhon (namely, that is to say) a scríobh i dtéacsanna Nua-Ghaeilge, ach amháin má táthar ag iarraidh blas ársa a bheith ar an téacs.

Ní gnách ach oiread go n-úsáidtear an sean-nod a chuireadh scríobhaithe in ionad an fhocail sin: .i.

Is é an gnáthnós leas a bhaint as giorrúchán an natha Laidine id est: i.e.

Roinn an Post seo: