Tá a lán leaganacha Gaeilge in úsáid chun trácht ar the visual arts: na amharc-ealaíona, na dearcealaíona agus na físealaíona. Go deimhin, thiocfadh na healaíona físe agus na healaíona físiúla a chur leis an liosta. Tá tús áite tugtha do amharc-ealaíona ar www.tearma.ie agus ar www.focloir.ie.

Roinn an Post seo: