Is amhlaidh a úsáidtear idirdhealú i gciall shochpholaitiúil, le cur síos ar chásanna ina gcaitear níos fearr le dreamanna áirithe seachas a chéile. I dtéacsanna oifigiúla is mó a úsáidtear an téarma sin, mar shampla An tAcht in Aghaidh Idirdhealú (Pá), 1974. I ngnáth-théacsanna, is mó a bheifeá ag súil le gnáthleaganacha ar nós leithchealleatrom a dhéanamh ar dhaoine.

Roinn an Post seo: