Is é atá san fhocal ós ná cónasc den réamhfhocal ó agus an chopail is. Sinceseeing as an chiall atá leis:

Tabhair suíochán dom, ós rud é go bhfuil tú féin ag imeacht.

ós eile tugtha mar leagan malartach den réamhfhocal os in FGB. Is é os ba chóir a scríobh i réamhfhocail chomhshuite más mian cloí leis an litriú caighdeánach: os comhair, os cionn etc. 

Roinn an Post seo: