SiarDivideSeol go dtí caraDivideSeol chuig FacebookDivideSeol ríomhphost chugainnDividePriontáil

Cleachtadh eagarthóireachta 16

Déan cóipeagarthóireacht ar an sliocht thíos agus cuir d'iarracht i gcomparáid le Nótaí ar chleachtadh eagarthóireachta 16.  Bíodh aird agat ar na pointí seo a leanas:

  • Ceartaigh gach botún litrithe agus gramadaí.
  • Déan na leaganacha malartacha go léir a chaighdeánú.

An Choimhlint sa Mheánoirthear


Cuimsíonn an Meánoirthear an limistéar idir Murascaill na Péirse agus oirthear na Meánmhara. Toisc go mbualann trí mhór-roinn le chéile ann – an Eoraip, an Áis agus an Afraic – níorbh ionadh ar bith é gur fhás an ceantar mar ionad trádála nó gur tosnaíodh ar an léann a shaothrú ann. Chuidigh an trádáil le leathnadh smaointe nua, ionas gur tháinig trí  mhór-reiligiún domhanda chun cinn sa réigiún: an Chríostaíocht, an Giúdachas agus an Ioslám.

Le linn an 20ú haois, bhí an Impireacht Otamánach ag titim as a chéile agus bhí saoirse á bhaint amach ag pobail na hAraibe, ceann i ndiaidh a chéile. Ag an am gcéanna, bhí a lán Giúdach ag filleadh ar thír a sinsear, ag iarraidh éalú ó fhuath creidimh agus ó chos-ar-bolg na hEorpa. Chuir imirce seo na nGiúdach go dtí an Oirthear fearg ar chuid de na hArabaigh, agus méadaíodh ar an bhfearg sin sa bhliain 1948, an uair ar bunaíodh stát nua, Iosrael. Dár le ceannairí na nArabach, go gcuirfeadh an stát nua bac ar iarrachtaí chun na pobail Arabacha a aontú. Sin í an chúis a bhí leis an gcogadh a thosaigh díreach i ndiaidh bunú an stáit – cogadh a bhí an bua ag Iosrael ann. Ba de thoradh sin a cuireadh iallach ar na mílte Palaistínigh cónaí i gcampaí teifeach i dtíortha atá teorantach le hIosrael. Seasca bliain tar éis sin, tá naimhdeas agus drochamhras ag an dá phobal i leith a chéile fós.

Ní bheidh síocháin bhuan sa Mheánoirthear go dtí go réiteofar fadhbanna áirithe is deacair a réiteach. Aontaíodh, le linn cainteanna Osló, go mbeadh féinriail teoranta ag na Palaistínigh in Gaza agus ar an mBruach Thiar. Bíodh sin mar atá, níor socraíodh na teorainneacha a bheadh ag stát Palaistíneach. Fadhb eile ná gur Arabaigh is ea céadatán ard de dhaonra Iosrael – chomh hard le 20% de réir fhoinsí áirithe. Bíonn leibhéil tacaíochta na ngluaiseachtaí éagsúla sa phobal Palaistíneach féin á athrú, de réir mar a mhéadaítear ar chumhacht Hamas agus grúpaí Ioslámacha eile.