SiarDivideSeol go dtí caraDivideSeol chuig FacebookDivideSeol ríomhphost chugainnDividePriontáil

Nótaí ar chleachtadh 14

Sláinte agus sábháilteacht


(1) Aire: titim ghéar (nó 'fána ghéar')

(2) Baol ionanálaithe

(3) Déan carn socair

(4) Dainséar: scafalra á thógáil (Is é sin, níltear réidh leis an obair fós.)

(5) Uisce poll tóraíochta. Ná hól é! (Nó 'uisce poill tóraíochta'. Tá claonadh ann anois an modh ordaitheach, dara pearsa uatha a úsáid, amhail is go bhfuiltear ag caint go díreach leis an léitheoir, seachas foirmeacha mar 'Ná hóltar'.)

Manaí fógraíochta agus poiblíochta


(6) Déan do mhíle dícheall ar son na hAfraice. (Ni féidir an t-imeartas focal a bhaineann leis an nath Béarla go the extra mile a thabhairt slán sa Ghaeilge. Ní mór an caillteanas sin a chúiteamh le himeartas focal a bhaineann go dlúth leis an Ghaeilge féin, mar atá déanta anseo leis an chomhainm 'míle', a chiallaíonn 1,000 nó aonad faid. Ní miste an t-eochairfhocal a aibhsiú mar atá déanta thuas, díreach chun aird an léitheora a tharraingt air.)

(7) Bí san áireamh. (Mana a chuirfeadh duine ag smaoineamh ar an fhocal 'daonáireamh'. Tá tathant chun páirt a ghlacadh ann le brath sa dá leagan.)

(8) Bain lán do chumais amach. (Leagan atá níos dearfaí, agus níos ciallmhaire, ná lomaistriúchán mar 'Bí chomh maith agus is féidir leat a bheith'.)

(9) Beidh tú slán sábháilte le haláram tí de chuid Delta.
(Ní féidir an t-imeartas focal a bhaineann leis an nath Béarla as safe as houses a thabhairt slán sa Ghaeilge. Nuair nach féidir, b'fhearr an caillteanas a chúiteamh leis an dúblóg 'slán sábháilte', atá níos treise ná 'sábháilte' as féin.)

(10) Am imeachta – am múchta. (Tá cosúlacht fuaime idir 'imeachta' agus 'am múchta'.)

Treoracha


(11) Má thagann tú ar dhuine atá tar éis titim, croith a ghualainn, féachaint an bhfuil sé gan aithne gan urlabhra ( nó ‘gan mhothú’ nó 'gan bhrath' nó ‘neamhaireachtálach’) agus fiafraigh de de ghuth ard, ‘an bhfuil tú ceart go leor?’
(Tá cúpla fadhb chomhréire ann a d'fhéadfadh ciotaí a dhéanamh den aistriúchán Gaeilge. Tá an baol ann go mbeadh an Ghaeilge ró-ainmfhoclach, mar shampla 'cinntigh neamhaireachtáil'. B'fhearr gan an réamhfhocal 'trí' a úsáid chun establish by a aistriú: 'trína ghualainn a chroitheadh'.

(12) Bíodh an duine ina luí ar shlat a dhroma.
(D'fhéadfaí aistriúchán dílis a dhéanamh, mar shampla 'Mura bhfuil an duine ina luí ar shlat a dhroma cheana, cuir ina luí mar sin é.' Is leagan fadálach go leor é sin nuair nach bhfuiltear ach ag iarraidh an duine a chur ina luí ar bhealach faoi leith.)

(13) Cuir do chuid ticéad in áirithe anois sula ndíolfar iad go léir /chun nach mbeidh díomá ort. (Seachas lomaistriúchán mar 'chun díomá a sheachaint'.)

(14) Má mheastar go bhfuil neamhaird á tabhairt ag duine ar rialacha an chomórtais, déanfar é/í a dhícháiliú dá dhroim sin.
(Níl automatically chomh tábhachtach sin ar fad go millfí an abairt iomlán le lomaistriúchán mar 'dícháileofar go huathoibríoch é/í')

(15) Déan taighde i gcónaí i dtaobh soláthróirí seirbhíse sula dtabharfaidh tú cead rochtana dóibh ar shonraí íogaire, go háirithe más seirbhís néalríomhaireachta atá ann.