SiarDivideSeol go dtí caraDivideSeol chuig FacebookDivideSeol ríomhphost chugainnDividePriontáil

Nótaí ar chleachtadh eagarthóireachta 18

Ag seo thíos roinnt nótaí i dtaobh an téacs agus athleagan samplach.

Marc-Aonad an Gharda Síochána


Le linn dóibh bheith ar phatról1 ar Shráid Grafton Lean2 an Marc-Aonad sa tóir ar duine3 a d’aimsigh siad4 agus chuardaigh siad é. Ghabh Gardaí an coirpeach maidir le robáil fhón póca5 ó dhuine óg.

Sholáthraigh Marc-Aonad an Gharda Síochána ard-infheictheacht6 agus cosaint slándála7 i mBaile Átha Cliath maidir le8 Cruinniú Mullaigh an G8.

Chabhraigh an Marc-Aonad le dualgais um9 Ord Poiblí le linn na bliana lenar áiriodh10 ag11 tacú le cluichí sacair, Cluichí Chumann Lúthcleas Gael12 agus bhí ról maighdeogach13 chun ordú a sholáthar do14 lucht leanúna freasúracha15 agus rialú slua.

Tráchtaireacht


1. Más on patrol atá i gceist, níor cheart ‘patról’ a shéimhiú, ach oiread le ‘ar dualgas’, ‘ar fostú’, ‘ar cíos’ agus araile. Agus ní dócha gurb é an Marc-Aonad iomlán a bhí ar Shráid Grafton, ach baill áirithe de.

2. Níl feidhm le ceannlitir. Níor mhiste camóg a bhreacadh isteach i ndiaidh an chlásail tosaigh 'Le linn dóibh bheith ar patról'

3. Ní deirtear sa Ghaeilge ‘lean siad sa tóir ar dhuine.’ Is ródhócha gur frása béarlagair ar nós followed in pursuit is cúis leis an abairt bhacach Ghaeilge. Is leor a rá gur lean siad an duine.

4. Is deacair a dhéanamh amach cén bhrí atá le ‘aimsigh’ anseo. Seans gurb é atá i gceist ná gur éirigh leo greim a fháil air agus é a chuardach.

5. Níl feidhm ar bith leis an séimhiú. Féach an iontráil SÉIMHIÚ LOCHTACH: BATA FEAR SIÚIL sa bhunachar Cruinneas.

6. Aistriúchán thar a bheith litriúil ar The Mounted Unit provided high visibility... Níl ann ach go raibh cuid mhór díobh le feiceáil.

7. Fiú más security protection a bhí sa Bhéarla, níl dealramh ar bith ar ‘cosaint slándála’. Nach i mbun cosanta atá dream ar bith a bhfuil cúram slándála orthu? 

8. Pé rud a bhí sa Bhéarla, is ait liom seirbhísí slándála a sholáthar ‘maidir le’ himeacht.  

9. Níl feidhm le réamhfhocal. Ba shoiléire ‘dualgais Ord Poiblí’ nó, más mian cloí leis an COA, ‘dualgais Oird Phoiblí’. Is féidir cabhrú le dualgais a chur i gcrích, ach ní léir cad é mar is féidir 'cabhrú le dualgais'

10. Tá síneadh fada ar lár san fhocal ‘áiríodh’. Má táthar chun an struchtúr seo a úsáid, b’fhearr an aimsir láithreach: ‘lena n-áirítear’. B’fhearr fós gnáthleagan mar ‘i measc’ nó ‘san áireamh’.

11. Féach an iontráil AG (2) sa bhunachar Cruinneas.

12. Níl feidhm le ceannlitir ar ‘cluichí’ Faoi mar atá, shílfeá gur cuid d’ainm na heagraíochta é. Tá mílitriú ann chomh maith: 'Lúthchleas' a theastaíonn.

13. A pivotal role, mura miste leat! Pé cineál róil a bhí ann, theastódh forainm (‘acu’) lena léiriú gurb é an Marc-Aonad atá i gceist.

14. Ní comhaonad Gaeilge é ‘ordú a sholáthar do X’. Is amhlaidh a choinnítear ord.

15. Is cosúil gur opposing fans a bhí i gceist, ach is fearr a oireann ‘freasúra’ do réimse na polaitíochta. Níl ann dáiríre ach an dá lucht leanúna nó lucht leanúna na bhfoirne éagsúla.


Athleagan samplach


Marc-Aonad an Gharda Síochána

Le linn dóibh bheith ar patról ar Shráid Grafton, rinne baill den Mharc-Aonad duine a leanúint, a stopadh agus a chuardach. Ghabh Gardaí an coirpeach seo maidir le fón póca a goideadh ó dhuine óg.

Bhí Marc-Aonad an Gharda Síochána an-fheiceálach i measc na bhfórsaí slándála a bhí ar dualgas i mBaile Átha Cliath le linn Chruinniú Mullaigh an G8.

Chabhraigh an Marc-Aonad leis an Ord Poiblí a choinneáil le linn na bliana. Bhí siad ar dualgas le linn cluichí sacair agus cluichí de chuid Chumann Lúthchleas Gael agus bhí ról lárnach acu maidir leis an slua a rialú agus ord a choinneáil idir an dá lucht leanúna.