SiarDivideSeol go dtí caraDivideSeol chuig FacebookDivideSeol ríomhphost chugainnDividePriontáil

Séala Creidiúnaithe d'Aistritheoirí Fhoras na Gaeilge

An Séala Creidiúnaithe d'Aistritheoirí - Líon teoranta áiteanna ar fáil - Cuirigí isteach air chomh luath agus is féidir:

Beidh scrúdú an tSéala Creidiúnaithe d’Aistritheoirí (i gcomhair aistritheoirí nua) á reáchtáil go luath ag Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, thar ceann Fhoras na Gaeilge. Beidh an scrúdú ar siúl Dé Sathairn, an 2 Nollaig 2017, in dhá ionad de chuid Ollscoil na hÉireann, Gaillimh:
Campas Chathair na Gaillimhe, agus
Ionad na hOllscoile, Doirí Beaga, Gaoth Dobhair.

Ní chuirfear ach líon teoranta daoine faoi scrúdú, mar sin cuirigí isteach air a luaithe agus is féidir.

Mholfainn go láidir daoibh tabhairt faoin scrúdú. Tá an Séala Creidiúnaithe d’Aistritheoirí ar an ngradam gairmiúil is tábhachtaí ar fad do shaoraistritheoirí Gaeilge a bhíonn ag lorg oibre ó eagraíochtaí de chuid na hearnála poiblí agus ó chliaint eile. Cuirtear ainm agus sonraí teagmhála gach duine a ghnóthaíonn an Séala ar phainéal d’aistritheoirí creidiúnaithe a fhoilsíonn Foras na Gaeilge, agus is ón bpainéal sin a earcaítear aistritheoirí Gaeilge den chuid is mó.

Féadfaidh daoine iarratas a chur isteach le foirm iarratais leictreonach óna deich a chlog maidin amárach - Dé Luain, an 6 Samhain 2017. Is féidir teacht ar an bhfoirm iarratais sin agus tuilleadh eolais faoin bpróiseas ar shuíomh gréasáin Ollscoil na hÉireann, Gaillimh.

Tábhachtach: Léigí go cúramach na treoracha ar shuíomh gréasáin Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Féachaigí gur gá íoc as an scrúdú taobh istigh de 48 uair an chloig ón am a dhéanfar an t-iarratas, agus go mbeifear ag súil le hiarrthóirí a gcuid freagraí a scríobh de réir CO 2017. (Is ionann CO 2017 agus CO 2016, taobh amuigh de chúpla 'athrú coigeartaithe' atá leagtha amach ar leathanaigh 227 agus 228.)