SiarDivideSeol go dtí caraDivideSeol chuig FacebookDivideSeol ríomhphost chugainnDividePriontáil

Nótaí ar chleachtadh aistriúcháin 29

Ta leagan PDF den chleachtadh seo le fail anseo.

1. Businesses usually pay more tax than families do, because they are much greater in size. 

B’fhearr don aistritheoir a bheith amhrasach i dtaobh nathanna mar greater in number, growing in strengthlesser in size. Go rómhinic, déantar an réamhfhocal in a aistriú go Gaeilge nuair is é nós na teanga ‘níos mó’, ‘ag éirí níos láidre’ agus ‘níos lú’ a rá. Ar an drochuair, is mar sin a aistríodh an abairt sa leagan Gaeilge: ‘Dé ghnáth íocann gnólachtaí níos mó cánach ná teaghlach, mar, de ghnáth, bíonn siad i bhfad níos mó i méid.’

Abairt an-aisteach. Níl i gceist i ndáiríre ach go mbíonn gnólachtaí i bhfad níos mó ná teaghlaigh nó go mbíonn i bhfad níos mó daoine páirteach iontu.

2. Types or kinds of works of sculpture that are mainly functional in nature.

Mar seo a aistríodh an abairt sa leagan Gaeilge: ‘Saghsanna nó cineálacha saothair dhealbhóireachta atá feidhmiúil go príomha i dtaobh cineáil.’
Chuir an t-aistritheoir bocht an-dua air/uirthi féin ag iarraidh freastal ar functional in nature. I gcás na Gaeilge, is leor an aidiacht a chur leis an ainmfhocal chun a chineál a chur in iúl: ‘saothair dhealbhóireachta atá feidhmiúil, thar aon ní eile’. Thiocfadh leas a bhaint as an fhocal ‘gné’ chomh maith: ‘saothair dhealbhóireachta a bhfuil an ghné fheidhmiúil chun tosaigh iontu.’

3. Irregularities had occurred owing to the close proximity of the premises to premises licensed for the sale of intoxicating liquor.

An bhfuil athluaiteachas sa phéire focal close proximity? An ionann é agus near closeness? Tá dhá rud le cur san áireamh, an seánra agus an chiall. Is téacs oifigiúil atá ann, agus is minic a bhíonn athrá i bhfriotal an dlí: cease and desist, aiding and abetting etc. Ó thaobh na céille de, ní dóigh liom gur focal folamh ar fad é close. Is amhlaidh a threisíonn sé an t-ainmfhocal proximity, lena chur in iúl go bhfuil dhá rud an-ghar dá chéile.

Mar seo a aistríodh an abairt sa leagan Gaeilge: ‘Tharla neamhrialtachtaí de dheasca an t-áitreabh a bheith an-chóngarach d'áitreabh faoi cheadúnas chun deochanna meisciúla a dhíol.’

4. Personal information should not be sent to external parties unless absolutely necessary

D’fhéadfaí a mhaíomh gur cáilíocht absalóideach atá in ‘riachtanach’. Ní féidir le rud a bheith ‘rud beag riachtanach’ nó ‘measartha riachtanach.’ Bíodh sin mar atá, tá ‘(go hiomlán/iomlán riachtanach’ coitianta go maith sa Ghaeilge scríofa. Is léir ó thorthaí cuardaigh Google gur scríobh mé féin é, uair nó dhó. Mar seo a aistríodh an abairt sa leagan Gaeilge: ‘Níor chóir eolas pearsanta a chur chuig páirtithe seachtracha eile mura bhfuil sé iomlán riachtanach.’

Déanaim amach go mbaineann treise le hábhar sa chás seo chomh maith. ‘Fíor-riachtanach’ atá in úsáid i dtéacsanna oifigiúla:

  • Their information is therefore absolutely necessary.

  • Ar an ábhar sin, tá a gcuid faisnéise fíor-riachtanach.

5. Customers will be given as much advance notice as possible of consultations and court hearings.

Mar seo a aistríodh an abairt sa leagan Gaeilge: ‘Tabharfar a mhéid rabhadh roimh ré agus is féidir do chustaiméirí maidir le seisiúin chomhairliúcháin agus éisteachtaí cúirte.’ Tá an t-aistriúchán lochtach ar dhá chúis. (1) Warning an focal Béarla atá coibhéiseach le ‘rabhadh’. ‘Foláireamh’ is fearr a oireann do advance notice. (2) Is roimh ré a thugtar foláireamh i gcónaí.