SiarDivideSeol go dtí caraDivideSeol chuig FacebookDivideSeol ríomhphost chugainnDividePriontáil

Cleachtadh aistriúcháin 30

Tá leagan PDF den chleachtadh seo le fáil anseo.

Ainmneacha eagraíochtaí a aistriú

Tá dúshláin áirithe ag baint le hainmneacha eagraíochtaí a aistriú go Gaeilge. I dtús báire, caithfear a chinntiú gur ag plé le hainm eagraíochta atá tú i ndáiríre. A leithéid seo:

 • Flight operations can be authorised by the Competent National Authority provided they are manageable by the National Air Traffic Management Organisation.

Bíodh is go bhfuil ceannlitreacha ar Competent National Authority agus ar The National Air Traffic Management Organisation, ní teidil iad. Is leor don aistritheoir leagan Gaeilge a chur ar fáil a thugann an chiall slán.

Tagann dúshláin eile chun cinn i gcás ainmneacha cearta. Más comhlacht stáit de chuid Phoblacht na hÉireann atá ann, is rídhócha go mbeidh teideal oifigiúil Gaeilge le fáil ar www.tearma.ie nó ar www.achtanna.ie. Is féidir liosta cuimsitheach comhlachtaí poiblí a íoslódáil ó Oifig an Choimisinéara Teanga chomh maith.

 Is gá taighde a dhéanamh ar ainmneacha nach bhfuil tú lánchinnte díobh, ar na cúiseanna seo a leanas:

 • B’fhéidir go mbeadh seanlitriú nó téarma atá imithe as úsáid ‘reoite’ in ainm na heagraíochta.
 • B’fhéidir go mbeadh ainm giorraithe i mbéal an phobail nach ionann é agus teideal oifigiúil na heagraíochta, go háirithe má bhíonn an eagraíocht á lua go minic sna meáin, m.sh. ‘Na Glasaigh’ seachas ‘Comhaontas Glas’.   
 • I gcás go bhfuil comhchiallaigh sa Ghaeilge, caithfear a dheimhniú cé acu focal atá sa teideal oifigiúil. Má tá Children’s Medical Research Foundation le haistriú, caithfear a sheiceáil cé acu ‘leigheas’, ‘liacht’ nó ‘míochaine’ a roghnaíodh chun medical a aistriú. (‘An Fhondúireacht do Thaighde Leighis Leanaí’ atá ann.)

Tá sciar maith eagraíochtaí i dTuaisceart Éireann ar aistríodh a dteidil go Gaeilge. Tá cuid de na leaganacha Gaeilge sin ‘bunaithe’ anois, agus is féidir teacht orthu ar www.tearma.ie. Bíodh sin mar atá, is minic a bhíonn ar an aistritheoir ainm nár aistríodh riamh a chur ar fáil agus a mhíniú nach teideal oifigiúil atá ann.

Tá Gaeilge curtha ar theidil roinnt mhaith eagraíochtaí Eorpacha chomh maith, agus ba cheart cloí leis na leaganacha sna foinsí tagartha atá luaite cheana agus sa bhunachar téarmaíochta Eorpach iate.europa.eu

Ní dhéantar ainmneacha táirgí ná ainmneacha cuideachtaí tráchtála a aistriú, ach amháin i bhfonótaí nó idir lúibíní, i gcás go mbeadh an t-aistriúcháin ina chabhair don léitheoir. 

Cleachtadh

Tá roinnt céimeanna sa chleachtadh seo.

 1. Léigh an liosta ainmneacha thíos. Comhlacht poiblí de chuid Phoblacht na hÉireann atá i ngach ceann acu, mura dtugtar a mhalairt le fios.
 2. Déan iarracht iad a aistriú as do stuaim féin, gan foinse thagartha ar bith a úsáid.
 3. Cuardaigh na teidil oifigiúla sna foinsí atá luaite thuas.
 4. Déan comparáid idir do leaganacha féin agus na teidil oifigiúla. Cad iad na ceisteanna téarmaíochta agus gramadaí a thagann chun solais sa chomparáid?

Tá tráchtaireacht le fáil in Nótaí ar chleachtadh aistriúcháin 30.

 1. Royal College of Surgeons in Ireland
 2. The Labour Court
 3. National Adult Literacy Agency
 4. Northern Ireland Council for Voluntary Action
 5. European Voluntary Humanitarian Aid Corps (Eagraíocht de chuid an AE.)
 6. Crime Statistics Office
 7. National Disability Strategy Stakeholder Monitoring Group
 8. European Monitoring Centre on Racism (Eagraíocht de chuid an AE.)
 9. The Crime Prevention through Environmental Design Service (Seirbhís de chuid an Gharda Síochána)
 10. Recreational Angling Ireland