SiarDivideSeol go dtí caraDivideSeol chuig FacebookDivideSeol ríomhphost chugainnDividePriontáil

Cleachtadh eagarthóireachta 6

Ag seo thíos téacs gairid Béarla agus an t-aistriúchán Gaeilge a rinneadh air. Tá an téacs dírithe ar an ngnáthléitheoir fásta, ag iarraidh air/uirthi beart a dhéanamh maidir le slándáil ríomhaire. Léigh an dá théacs agus freagair na ceisteanna ina dhiaidh.

Welcome note from the Minister of Communications, Marine and Natural Resources

I would like to welcome you to our second national computer security awareness campaign. This follows on from the success of last year’s campaign. I would also like to take this opportunity to thank our sponsor organisations that have come together to create our national campaign, I would especially like to welcome our new partners; the Irish Bankers Federation and Vodafone.

This year, our campaign focuses on the issues that are prevalent today. As the threats evolve, so too does our guidance. This year we are addressing phishing, identity theft, spyware and child safety online.

Focal fáilte ón Aire Cumarsáide, Mara agus Acmhainní Nádúrtha

Ba mhaith liom fáilte a fhearadh romhat go dtí ár ndara feachtas náisiúnta um shlándáil ríomhairí. Leanann sé seo ar fheachtas na bliana anuraidh ar éirigh go hiontach leis. Ba mhaith liom freisin an deis seo a thapú chun buíochas a ghlacadh lenár n-eagraíochtaí urraíochta go léir a tháinig le chéile chun ár bhfeachtas náisiúnta a chruthú. Ba mhaith liom fáilte ar leith a chur roimh ár bpáirtithe nua: Cónaidhm na mBaincéirí Éireannacha agus Vodafone.

I mbliana, díríonn ár bhfeachtas ar na saincheisteanna atá forleathan an lá inniu ann. De réir mar a thagann na bagairtí chun cinn, is amhlaidh a thagann ár dtreoir chun cinn freisin. I mbliana táimid ag tabhairt faoin iascach calaoiseach, goid aitheantais, earraí spiaireachta agus slándáil leanaí ar líne. 

Anois agus an dá théacs léite agat, déan do mhachnamh ar na rudaí seo a leanas:

• Ar tugadh ciall an Bhéarla slán san aistriúchán?
• An bhfuil tionchar an Bhéarla le brath ar an aistriúchán?
• Cad iad na hathruithe a dhéanfá chun an t-aistriúchán a dhéanamh níos dílse don téacs Béarla?
• Cad iad na hathruithe a dhéanfá chun an t-aistriúchán a dhéanamh níos soiléire agus níos nádúrtha ó thaobh na Gaeilge de?
• Déan iarracht athleagan iomlán den aistriúchán Gaeilge a chur ar fáil.
• Más i rang atá an cleachtadh seo á dhéanamh agat, bí réidh le do chuid athruithe a phlé.
• Cuir do chuid iarrachtaí i gcomparáid le ‘Nótaí ar Chleachtadh Eagarthóireachta 6’.