SiarDivideSeol go dtí caraDivideSeol chuig FacebookDivideSeol ríomhphost chugainnDividePriontáil

Cleachtadh eagarthóireachta 10

Léigh an sliocht seo thíos as an leabhar Silas Marner, a d’fhoilsigh an Gúm sa bhliain 1938. Is é atá ann ná aistriúchán a rinne Aindrias Ó Baoighill ar úrscéal Béarla le George Eliot. Tá an buntéacs Béarla tugtha faoi bhun an aistriúcháin, mar chabhair.

Cuir i gcás gur go n-iarrfadh foilsitheoir ort atheagrán den leabhar a ullmhú de réir na dtreoracha seo a leanas:

• An seanlitriú a chur in oiriúint do ghnásanna na linne seo, m.sh., ‘bliadhain’ a athrú go ‘bliain’.
• An phoncaíocht a chur in oiriúint do ghnásanna na linne seo.
• Blas Ultach an téacs a choinneáil gan dul thar fóir le canúnachas.
• Leaganacha malartacha a úsáid má chabhraíonn sin le blas Ultach an téacs a thabhairt slán.

Beidh cinneadh le déanamh, mar sin, faoi cé chomh hoiriúnach is atá cuid de na leaganacha sa téacs thíos. Ní caighdeánú iomlán atá le déanamh, ach an téacs a chur in oiriúint do ghnáthléitheoirí nach dócha aon saineolas a bheith acu ar chanúint Chúige Uladh.

Ní mór seánra an téacs a chur san áireamh chomh maith. Is téacs liteartha é, agus ní miste do scríbhneoirí imeacht ón gCaighdeán Oifigiúil ina leithéid seo de shaothar cruthaitheach.

Treoracha
Cóipeáil an téacs Gaeilge go comhad ar do ríomhaire féin. Scríobh do chuid leasuithe i gcló trom chun iad a dhealú ón gcuid eile den téacs, mar seo a leanas:

  • Buntéacs: Ní fhuil an áit seo cosamhail le mo bhaile dúthchais.
  • Téacs leasaithe: Níl an áit seo cosúil le mo bhaile dúchais.

Bí réidh le do chuid leasuithe a mhíniú agus a chosaint. Cuir do chuid leasuithe i gcomparáid leis an athleagan samplach in Nótaí ar chleachtadh eagarthóireachta 10.

Téacs Gaeilge
Bhí an t-am ann a mbíodh crónán na dtúirní le mothachtáil go buan i dtighthe na bhfeirmeóirí , agus a mbíodh túirní de dhair líomhtha mar áilleagáin fiú amháin ag mná uaisle príobhláideacha a bhíodh cóirigthe i síoda agus i snáth-lása.  Agus le linn an ama sin bhíodh fir bheaga abhacacha le feiceáil fá na ceanntair a bhí i bhfad ar gcúl i measc na mbóithrín , nó fá na h-ísleáin istigh i n-ucht na gcnoc.  Fir bheaga bháin-ligheacha a bhí ionnta , agus tráth chuirfeá i gcomórtas iad le fir fheitheogacha urradhanta na tuaithe , ní thiocfadh leat samhailt a thabhairt dóibh ach fuigheall cinidh éighinteacht a cuireadh ó oidhridheacht.  Thoisigheadh madadh an tréadaidhe a thafann go confadhach nuair a tchíodh sé duine de na fir choimhthigheacha seo ag teacht ar amharc ar an airdeacht , tráthnóna geimhridh agus an ghrian ag dul a luighe. 


Téacs Béarla
In the days when the spinning-wheels hummed busily in the farmhouses and even great ladies, clothed in silk and thread-lace, had their toy spinning-wheels of polished oak – there might be seen in districts far away among the lanes, or deep in the bosom of the hills, certain pallid undersized men, who, by the side of the brawny country-folk, looked like the remnants of a disinherited race. The shepherd’s dog barked fiercely when one of these alien-looking men appeared on the upland, dark against the early winter sunset...