SiarDivideSeol go dtí caraDivideSeol chuig FacebookDivideSeol ríomhphost chugainnDividePriontáil

Cleachtadh eagarthóireachta 11

Cuir i gcás go gcaithfidh tú cóipeagarthóireacht a dhéanamh ar an téacs seo thíos, i.e. gach botún litrithe agus gramadaí ann a cheartú. Iarradh ort cloí leis an gCaighdeán Oifigiúil tríd síos.

Modh oibre

• Léigh an téacs uair amháin ó thús deireadh gan rud ar bith a mharcáil.
• Léigh arís go cúramach é agus cuir líne faoi gach leagan a mheasann tú a bheith mícheart nó neamhchaighdeánach agus faoi gach leagan atá le seiceáil agat. Gabh siar ar an téacs nó ar chodanna de chomh minic agus is gá.
• Cuimhnigh nach bhfuil stíl an téacs le hathrú. Seans go bhféadfaí an prós a fheabhsú ach ní chuige sin atáimid.
• Léigh tríd an téacs arís agus breac an leagan ceart nó an leagan caighdeánach os cionn na líne nó ar thaobh an leathanaigh.
• Más i rang nó i seimineár atá an cleachtadh á dhéanamh, bí réidh le do chuid ceartúchán a mhíniú.
• Cuir d’iarracht féin i gcomparáid le Nótaí ar chleachtadh eagarthóireachta 10.


Comhobair agus comhrialtas

‘Máthair gach parlaiminte’ a thugtar ar Westminster na Breataine. Tuigtear do dhaoine gur sa Bhreatain a tháinig ann do nósanna agus do ghnáis áirithe a ndearna tíortha eile na hEorpa a gcuid féin díobh níb’ fhaide anonn. Is ar éigin, mar sin, a bheadh aon ní le foghlaim ag na Briotanaigh óna gcomharsain, muintir na hÉireann? Bhuel, sílim féin go bhfuil, bíodh is gur annamh a luaitear córas polaitiúil na tíre seo mar dhea-eiseamláir de sheort ar bith!

    Ní dhéarfadh aon duine gur cainteoirí maithe iad polaiteoirí na hÉireann, ná gur smaointeoirí doimhine iad a mbíonn teóiricí nua polaitíochta á gceapadh acu. ‘Is mó is cosúil le státsheirbhísigh iad,’ a chloisim go minic, amhail is gur droch-rud é seirbhís a thabhairt don stát! Abair pé ní is mian leat fá chóras polaitíochta na hÉireann ach tá buntáiste mhór amháin ag baint leis: bíonn na páirtithe toilteanach páirt a ghlacadh i gcomhrialtaisí. Ní mhaífeadh na polaiteoirí riamh go dtaitníonn sé leo cumhacht pholaitiúil a roinnt, ach féach mar a bhíonn Sóisialaigh agus Coimeádaigh ag obair i bpáirt a chéile i dTithe an Oireachtais agus mar a bhíonn Náisiúntóirí agus Aontachtaithe ag tarraingt le chéile in Stormont.

    Smaoinigh air sin ar feadh tamaill agus caith súil ansin ar an gcaidreamh corrach cantalach idir David Cameron, cinnire na gCoimeádach sa Bhreatain, agus a ‘thánaiste’, Nick Clegg. Nach doiligh a chreidbheáil go bhfuil líne díreach idir an bheirt sin agus Winston Churchill, a bhí seal ina Liobrálach diongbhálta agus seal ina Thóraí cruthanta, de réir mar a d’oir sé dó.