SiarDivideSeol go dtí caraDivideSeol chuig FacebookDivideSeol ríomhphost chugainnDividePriontáil

Nótaí ar chleachtadh 9

Ag seo thíos an buntéacs Béarla mar aon le tráchtaireacht ar dheacrachtaí a bhíonn ag daoine agus an téacs seo á aistriú acu.

I waited more than two hours without having an opportunity of crossing the river, during which time the people who had crossed carried information to Mansong, the king, that a white man1 was waiting for a passage,2 and was coming to see him.3 He immediately sent over one of his chief men,4 who informed me that the king could not possibly see me until he knew what had brought me into his country; and that I must not presume to cross the river without the king’s permission.5

    He therefore advised me to lodge at a distant village, to which he pointed, for the night, and said that in the morning he would give me further instructions how to conduct myself. This was very discouraging. However, as there was no remedy, I set off for the village,6 where I found, to my great mortification,7 that no person would admit me into his house. I was regarded with astonishment and fear,8 and was obliged to sit all day without victuals in the shade of a tree; and the night threatened to be very uncomfortable9 – for the wind rose, and there was great appearance of a heavy rain – and the wild beasts are so very numerous in the neighbourhood, that I should have been under the necessity of climbing up the tree10 and resting among the branches.

    About sunset, however, as I was preparing to pass the night in this manner, and had turned my horse loose that he might graze at liberty, a woman, returning from the labours of the field, stopped to observe me,11 and perceiving that I was weary and dejected,12 inquired into my situation, which I briefly explained to her; whereupon, with looks of great compassion, she took up my saddle and bridle, and told me to follow her. Having conducted me into her hut, she lighted up a lamp, spread a mat on the floor, and told me I might remain there for the night.

1. Ní bheadh locht ar 'fear bán' ach oiread. Déarfadh daoine, b'fhéidir, go bhfuil ciall eile le 'fear bán' (a white-haired or fair-haired man), ach is léir ón gcomhthéacs gur dath craicinn atá i gceist.

2. Is spéisiúil mar a chuir an Nuallánach was waiting for a passage i ndeireadh na habairte. Luadh sa chéad líne nach raibh an taistealaí in ann dul an abhainn anonn; gach seans go raibh faitíos ar an aistritheoir an t-eolas sin a athlua i dtús na chéad abairte eile.

3. Déanann a lán daoine aistriú an-mheicniúil ar 'gurbh amhlaidh', mar shampla: During that time, those who crossed told the king, Mansong, that it was the case that a white man was coming to see him. Níos minice ná a chéile, is fearr gan 'is amhlaidh' a aistriú.

4. Is deacair do dhaoine 'taoiseach' a aistriú, i ngeall ar an mbrí pholaitiúil atá i ndiaidh greamú dó ó bunaíodh an stát. Bheadh leaders, cuir i gcás, mínádúrtha go maith: he sent one of his leaders to me immediately.

5. Baineann an struchtúr diúltach 'go gcaithfinn gan a bheith de dhánacht ionam' tuisle as daoine, go scríobhann siad leaganacha aisteacha mar that I would have to not be so bold.

6. Is mairg don aistritheoir a bheadh ag brath go hiomlán ar fhoclóirí le ciall focail Ghaeilge anaithnid a léiriú. Níl an chiall village luaite le 'sráidín'  in aon fhoclóir, go bhfios domsa, ach is rogha dhlisteanach a rinne an Nuallánach. Chomh dócha lena mhalairt, níor 'shráidbhaile' a bhí ann ach compal tithe.

7. Is beag duine inniu a d'aistreodh 'mo chreach is mo chás' le to my great mortification. Bheadh alasto my great misfortune chomh maith céanna.

8. Iad siúd nach bhfuil an cor cainte 'ionadh agus alltacht' ar eolas acu, déanann siad aistriúchán ródhílis ar fad air sin: amazement and wildness agus a leithéid.

9. Rinne an Nuallánach an fhaisnéis sna habairtí seo a aistriú timpeall, gur chuir sé the night threatened to be very uncomfortable i ndiaidh an eolais ar fad faoin aimsir. Is deacair an rogha sin a mhíniú, mura bhfacthas dó go mba loighciúla gach cur síos ar an aimsir a chur i ndiaidh a chéile.

10. Déantar aistriúchán rólitriúil ar 'gur róbhaol go mbeinn ana-mhísheascair', mar shampla there was too much danger that I would be very uncomfortable. Is fiú breathnú ar an samplaí úsáide de 'baol' agus 'baolach' in FGB, áit ar léir go bhfuil an chiall likely leo.

11. Baintear míbhrí as 'do stad sí ag féachaint orm', go scríobhtar she stopped looking at me.

12. An bhrí is túisce a bhaineann a lán daoine as 'ceann fé' ('ceann faoi') ná 'náire' nó 'aiféalta', brí nach n-oireann don chomhthéacs.