INSCNE AN FHORAINM

Is minic a athraítear abairtí den chineál seo: ‘Is é mo bharúil gur ar an rialtas atá an locht.’ Dar le daoine gur cheart go mbeadh an forainm (é) agus an t-ainmfhocal (barúil) de réir a chéile ó thaobh na hinscne de. Is é a scríobhann siad, mar sin: Is í mo bharúil… Is botún é sin. Ní ag tagairt do ‘barúil’ atá an forainm ach don fhaisnéis sa chlásal ‘gur ar an rialtas atá an locht’. Ní féidir inscne a lua leis an bhfaisnéis sin, agus, nuair nach féidir, glactar leis gur firinscneach atá.

Féach GGBC: 13.27 ‘Ní hé an t-ainmní ainmfhoclach ach an fhaisnéis a chinneann inscne na fofhaisnéise forainmní de ghnáth, fiú amháin nuair atá an fhaisnéis scartha ón bhfofhaisnéis. Tá cló trom ar an bhfaisnéis agus ar an bhfofhaisnéis sna samplaí seo a leanas: hí an speal an gléas is fearr; is é mo thuairim go bhfuil siad tinn; ba é mo chomhairle dó an fheirm a dhíol.’