EALAÍN

Is focal casta, mírialta é ‘ealaín’ (ginideach uatha ‘ealaíne’ / ginideach iolra ‘ealaíon’). An deacracht is mó a bhíonn ag daoine ná cé acu an t-uatha nó an t-iolra a úsáid chun trácht ar an gcoincheap ginearálta art / the arts. An ‘iris ealaíne’ nó ‘iris ealaíon’ ba chóir a thabhairt ar arts magazine? Is fearr, de ghnáth, an t-iolra a úsáid chun trácht ar aon ní a chuimsíonn brainsí éagsúla de na healaíona. Tugann an Chomhairle Ealaíon, mar shampla, maoiniú do gach cineál ealaíne, agus bíonn idir thaispeántais, dhrámaí agus scannáin ar siúl in ‘ionad ealaíon’. 

Lena rá ar bhealach eile: más arts atá sa leagan Béarla is dócha gur 'ealaíon' a bheidh sa Ghaeilge.