BREISCHÉIM AN BHÉARLA A AISTRIÚ

Part of wider policy / assistance for older people. Botún atá ann leaganacha den chineál sin a aistriú le cuid de bheartas níos leithnecabhair do dhaoine níos aosta.  Spreagann an ‘níos’ sin ceist in aigne an léitheora: níos leithne / níos sine ná...? Níl i gceist ach go bhfuil seo nó siúd ina chuid de mhórbheartas éigin. ‘Cabhair do dhaoine aosta’ ab fhearr a scríobh sa dara sampla.