COIREACHT NÓ COIRIÚLACHT?

Is ionann ‘coiriúlacht’ agus criminality sa chiall The state, quality or fact of being criminal. Dá mbeadh coiriúlacht ruda á plé is amhlaidh a bheifí ag caint ar cé acu atá sé coiriúil nó nach bhfuil.

B’fhearr an focal ‘coireacht’ a úsáid ag trácht ar criminality sa chiall criminal acts or practices, m.sh. Tá staitisticí nua coireachta eisithe ag an Rialtas.