ÁISÍNEACHT NÓ GNÍOMHAIREACHT?

Is é ‘gníomhaireacht’ an téarma is mó stádas sa teanga fhoirmiúil seachas ‘áisíneacht’ (nó leaganacha eile mar ‘áisínteacht’). Mar sin féin, ba cheart cloí le ‘áisíneacht’ nuair is cuid d’ainm oifigiúil eagraíochta é, mar shampla: an Áisíneacht Náisiúnta Litearthachta d’Aosaigh.