CÁCH

Is ainmfhocal den cheathrú díochlaonadh é 'cách'. Is botún coitianta 'cáich' a scríobh sa tuiseal ginideach. 'Os cionn cách,' 'I bhfianaise cách' is ceart a scriobh.