CURRICULUM VITAE / CV

Is fearr cloí le 'curriculum vitae' nó leis an ngiorrúchán 'CV'. Tá roinnt leaganacha coitianta ann, m.sh. 'gairmré', 'cuntas beatha' agus 'cúrsa beatha' ach níl aon stádas ag na leaganacha sin sa teanga fhoirmiúil.