DLEATHACH NÓ DLÍTHIÚIL?

Is é ciall an fhocail ‘dleathach’ ná legal, permitted by law. Is é ciall an fhocail ‘dlíthiúil’ ná legal(istic), pertaining to law. Ach oiread le legal agus lawful an Bhéarla, is deacair dealú glan a dhéanamh idir an dá théarma Gaeilge.