EAGRAÍOCHT NÓ EAGRAS?

Ní féidir a mhaíomh gur leagan malartach den fhocal ‘eagraíocht’ is ea ‘eagras’, mar tá iontrálacha faoi leith ag an dá fhocal in FGB.

Tá ‘eagras’ i roinnt teideal oifigiúil chomh maith, mar shampla ‘Eagras Oideachais Eolaíochta agus Cultúir na Náisiún Aontaithe’ (UNESCO). Bíodh sin mar atá, is mó a bheifí ag súil le ‘eagraíocht’ i dtéacsanna caighdeánacha inniu.