I RITH NÓ LE LINN?

Ní hannamh a scríobhtar abairtí lochtacha mar seo: Chas mé le Síle i rith an tsamhraidh.

Is ionann ‘i rith’ agus during sa chiall ‘ó thús deireadh’, for the duration of.

‘Chas mé le Síle le linn an tsamhraidh,’ ba chóir a scríobh, ag trácht ar an ócáid áirithe sin.