CUNTASAÍOCHT NÓ CUNTASÓIREACHT?

Is ionann ‘cuntasóireacht’ agus gairm an chuntasóra. Bíonn eagraíochtaí ionadaíocha mar Chumann na gCuntasóirí Cairte ag plé le caighdeáin agus le dea-chleachtais chuntasóireachta.

Is ‘cuntasaíocht’ atá sa ghnáthobair a dhéantar ar chuntais a ullmhú agus a dheimhniú.