IARRATASÓIR NÓ IARRTHÓIR?

Is ar éigean atá dealú céille ar bith idir ‘iarratasóir’ agus ‘iarrthóir’ sa ghnáthchaint, ach tá comhthéacsanna ann ina gcaithfidh focal faoi leith a úsáid.

An té a dhéanann iarratas, is amhlaidh is ‘iarratasóir’ é. Is cuma cad é a bheadh á iarraidh: tearmann, íocaíocht leasa shóisialaigh, paitinn, achomharc, post, cead pleanála nó eile. Applicant petitioner a thugtar ar a leithéid i mBéarla.

Bíonn ‘iarrthóirí’ páirteach i dtoghcháin, i scrúduithe agus i gcomórtais. Candidate a thugtar ar a leithéid i mBéarla.  

Is léir ó na hiontrálacha ar www.focal.ie go mbíonn lucht na Gaeilge an-trína chéile faoi cé acu focal is fearr i gcomhthéacsanna áirithe. Níl dealú slán idir candidate agus applicant sa Bhéarla féin. Ní miste a rá gur ‘iarratasóir’ atá i nduine a dhéanann iarratas ar phost, mar shampla. Ach bíonn iomaíocht ann le haghaidh poist, de ghnáth, agus d’fhéadfaí a rá gur ‘iarrthóir’ atá i ngach duine atá páirteach san iomaíocht sin.