ÉIRIGH/FAIGH

Is fearr gan ‘faigh’ a úsáid sa bhrí to get, to become, m.sh. ‘Fuair sé tinn’, ‘Tá sé ag fáil fuar, nach bhfuil?’

Bíodh is go bhfuil an úsáid sin coitianta sa chaint, agus bíodh is go bhfuil ag fáil mór, fuar, dorcha tugtha in FGB, is deise ‘D’éirigh sé tinn’ (nó ‘Tháinig tinneas air’), ‘Tá sé ag éirí fuar, nach bhfuil?’

Buíochas le Pól Ó Cainín as an sampla seo a lua linn.