IN ANN NÓ I nDÁN?

Is beag difear fuaime idir an dá leagan seo ach tá ciall ar leith ag gach ceann acu.

In ann = ábalta, inniúil ar rud éigin.

I ndán = sa chinniúint, ceaptha.

'Shíl mé go mbeinn in ann post a fháil agus fanacht i Meiriceá ach, faraor, ní raibh sin i ndán dom.'