CHUN

Leanann foirm ghinidigh an ainmfhocail ‘chun’ nuair is réamhfhocal atá ann: Chuaigh sé chun na Fraince. Is í an fhoirm ainmneach a leanann ‘chun’ i gcás cuspóir i gclásal infinideach: Chuaigh sé chun na Fraince chun Fraincis a fhoghlaim.

Is mar sin a úsáidtear 'chun' de réir an CO.