SÉIMHIÚ LOCHTACH: AN DOBHRIATHAR

De réir an CO, ní shéimhítear an aidiacht tar éis ainmfhocail bhaininscnigh má tá dobhriathar idir í agus an t-ainmfhocal. Féach Graiméar Gaeilge na mBráithre Críostaí: 4.23, mar a dtugtar na samplaí seo: ‘maidin sách fuar’, ‘bróg cuibheasach trom’, ‘bliain réasúnta tirim’.