SÉIMHIÚ LOCHTACH: AN BRIATHAR SAOR

  1. Ní shéimhítear, de ghnáth, briathar saor san aimsir chaite shimplí, m.sh. Cuireadh an litir sa phost. Níor goideadh rud ar bith. An chaoi ar caitheadh an t-airgead. Is eisceacht air sin na briathra neamhrialta bhíothas, chonacthas, chualathas, chuathas, thángthas,
  2. I gcanuinti áirithe, ní shéimhítear an briathar saor in aimsirí eile, m.sh. an aimsir ghnáthláithreach. Séimhítear de réir an CO, áfach: An t-airgead a chaitear. Foinn a sheinntear go minic.