IOMRALL AIMSIRE: AN MODH COINNÍOLLACH IN ÁIT NA hAIMSIRE GNÁTHCHAITE

Tá iomrall aimsire san abairt seo: Gach maidin, timpeall leathuair tar éis a naoi, shiúlfadh sé go stáisiún Phort Mearnóg.

Tugann an modh coinníollach (‘shiúlfadh’) le fios go ndéanfadh sé an turas de shiúl na gcos ach go raibh bac éigin air. Is í an aimsir ghnáthchaite a theastaíonn: ‘Gach maidin, timpeall leathuair tar éis a naoi, shiúladh sé go stáisiún Phort Mearnóg.’