IOMRALL AIMSIRE: AIMSIR CHAITE SHIMPLÍ NÓ AIMSIR GHNÁTHCHAITE?

‘When I was young, many old women smoked the pipe,’ a déarfadh Béarlóir; agus thuigfí é a bheith á fhaisnéis gur ghnách lena lán seanbhan an píopa a chaitheamh, tráth a bhí seisean óg. Ach an é sin an rud a thuigfeadh Gaeilgeoir gan Bhéarla as ‘Chaith a lán seanbhan an píopa, tráth bhí mise óg’? Nach bhféadfadh sé a thuiscint gur tháinig slua de na seanmhná i ndáil a chéile, aon uair amháin, gur chaith gach bean acu toit den phíopa?

Is é an aimsir ghnáthchaite a theastaíonn chun a chur in iúl nárbh ócáid aonuaire a bhí ann: ‘Chaitheadh a lán seanbhan an píopa...’ nó ‘Ba ghnách / ba nós lena lán seanbhan an píopa a chaitheamh...’

As Lorg an Bhéarla le Seán Mac  Maoláin:  http://acmhainn.ie/athchlo/lorganbhearla.