COTHROIME/COTHROMAIOCHT/COTHROMAS

Iarradh orm, tráth, m'ainm a chur le hachainí ag lorg cothromaíocht don Ghaeilge. Is dócha gur equality sa chiall fairness a bhí i gceist. Más amhlaidh a bhí, b'fhearr gan an focal 'cothromaíocht' a úsáid, nó is é an chiall atá leis sin ná equilibrium / balance. Bítear ag iarraidh cothromaíocht a bhaint amach idir riachtanais an tsaoil oibre agus riachtanais an tsaoil phearsanta, mar shampla.

Is dócha gur 'comhionannas' leis an Bhéarla a bhí á lorg ag lucht na hachainí.

Is gnách 'cothroime' a úsáid nuair is cothrom na Féinne atá i gceist, m.sh. An Clár um Rathúnas agus Cothroime / The Programme for Prosperity and Fairness

Ach oiread le fairness, equality agus balance an Bhéarla, tá gaol gairid idir na coincheapa seo agus d'fhéadfaí iad a mhalartú ar a chéile i gcomhthéacsanna árithe. Ní bheadh 'cothromaíocht inscne' (gender balance) mícheart dá mbeadh spriocanna á leagan síos maidir le líon na mban agus líon na bhfear atá fostaithe in eagraíocht, cuir i gcás.

Cá bhfágann sin an focal 'cothromas'? Tá an nod Jur. leis in FGB. Equity an sainmhíniú a thugtar. Is é a thuigtear as equity i gcomhthéacs an dlí ná 'a system of jurisprudence founded on principles of natural justice and fair conduct.' (Collins).

Tá brí faoi leith le equity i gcúrsaí tráchtála chomh maith, i.e. 'the market value of a debtor's property in excess to all debts to which it is liable.' (Collins) Sin an fáth a dtugtar 'cothromas diúltach' ar negative equity.