ACHAINE NÓ ACHAINÍ?

Leagan malartach is ea 'achaine' de réir FGB, agus is é 'achainí' an leagan caighdeánach. Ní foirm iolra an fhocail 'achaine' atá ann.