EADHON

Ni scríobhtar an focal 'eadhon' (namely, that is to say) i dtéacsanna Nua-Ghaeilge (ach amháin má táthar ag iarraidh blas ársa a bheith ar an téacs).

Ní gnách go n-úsáidtear an sean-nod a chuireadh scríobhaithe in ionad an fhocail sin: '.i.'

Is é an gnáthnós leas a bhaint as giorrúchán an natha Laidine id est: 'i.e.'