COLÁISTE

Bíodh is gur focal baininscneach é i gcanúintí áirithe, is focal firinscneach é de réir FGB: 'coláiste mór', 'chun an choláiste'.