CAIFE NÓ CAIFÉ

De réir FGB tá 'caifé' ina leagan malartach den fhocal 'caife'. Luaitear dhá chiall le 'caife', i.e. an deoch agus an bhialann ina gcuirtear caife ar fáil. Bíodh sin mar atá, tá nós ann inniu 'caife' a úsáid chun trácht ar an deoch agus 'caifé' a úsáid chun trácht ar an mbialann. Féach na samplaí ar www.focloir.ie.