DARA

Moltar sa CO gan ainmfhocal sa tuiseal ginideach a infhilleadh tar éis dara: mac an dara bean, mac an dara fear. Ceadaítear foirmeacha mar cuid an dara mic agus bás na dara mná in FGB, áfach, agus is léir an dá nós – ainmneach agus ginideach – a bheith sa Ghaeilge.

Botún an-choitianta is ea ainmfhocail a shéimhiú i ndiaidh 'dara'.

  • Is é seo an dara bhliain is fiche as a chéile do bhfuil Éigse na Brídeoige á reachtáil ag Comhchoiste Ghaeltacht Uíbh Ráthaigh. (an dara bliain)

Ní shéimhítear i ndiaidh 'dara' fiú má dhéantar an t-ainmfhocal a infhilleadh: tús an dara téarma.

Leaganacha malartacha is ea 'darna' agus 'tarna'.