DE NÓ DÓ?

Is beag difear fuaime idir na réamhfhocail ‘de’ agus ‘do’. Fuaim leathan atá ar an ‘d’ sa dá fhocal i gcanúintí áirithe. Ní hionadh ar bith, mar sin, go mbítear trína chéile agus go n-úsáidtear ‘do’ san áit a mbeadh ‘de’ sa teanga scríofa, chaighdeánach, mar shampla ‘Tá mé buíoch duit’ seachas ‘Tá mé buíoch díot.’