CILL AIRNE

Níl feidhm le síneadh fada ar thúslitir an dara focal den logainm seo, cé go bhfeictear 'Cill Áirne' i seantéacsanna.