CEIMICEÁIN NÓ CEIMICÍ?

Ní hannamh a úsáidtear an t-iolra ‘ceimicí’ i dtéacsanna Gaeilge chun chemicals a chur in iúl, m.sh. Ionoirfiní. (endorphins) an t-ainm atá ar na ceimicí seo.
Thabharfadh sin le fios gurb é ‘ceimic’ an uimhir uatha (a chemical). Ní hamhlaidh atá: is é ‘ceimiceán’ an uimhir uatha agus is é ‘ceimiceáin’ an uimhir iolra. Is é ba cheart a scríobh: ‘Ionoirfiní. (endorphins) an t-ainm atá ar na ceimiceáin seo.’