CÉANNA

Dar le húdair áirithe nár cheart ‘céanna’ a úsáid ach amháin nuair a bhítear ag tagairt do rud atá luaite cheana, m.sh.

'An bhfuil aithne agat ar Eoin?’

‘Ó, tá seanaithne agam ar an bhfear céanna!’

Dar leo gur béarlachas atá ann ‘céanna’ a úsáid le haghaidh same sa chiall identical, as one. Féach an sampla seo as Lorg an Bhéarla le Seán Mac Maoláin:

Michael and Martin are the same age, and they live on the same street: ‘Tá an aois chéanna ag Micheál agus Máirtín, agus cónaíonn siad ar an tsráid chéanna.’

Cháin Mac Maoláin an leagan sin agus mhol an t-athleagan seo: ‘Is ionann aois do Mhicheál agus do Mháirtín, agus tá siad ina gcónaí san aon sráid.’

Bíodh sin mar atá, is léir ó iontrálacha in FGB go bhfuil ‘céanna’ in úsáid go fairsing anois ar bhealach a shíl Mac Maoláin a bheith lochtach. Ní miste do scríbhneoirí a machnamh a dhéanamh ar an phointe stíle seo.