INSCNE AN CHOMHFHOCAIL

Breithlá shona duit a chanann daoine de ghnáth. Is dócha go dtuigtear dóibh gur focal baininscneach é ‘breithlá’ agus gur cheart an aidiacht ‘sona’ a shéimhiú dá réir sin. Is fíor gur focal baininscneach atá i ‘breith’ ach is é an dara mír den chomhfhocal a chinneann an inscne. ‘Breithlá sona’ atá ann ó cheart, ó tharla ‘lá’ a bheith firinscneach.