CINEÁL/SAGHAS/SÓRT

Úsáidtear an focal Béarla sort chun trácht ar cháilíocht (What sort of standard of living will Irish people enjoy in the future?) agus ar chainníocht (What sort of money are they offering?). Go minic, ba chomaoin ar an abairt Bhéarla sort a fhágáil as (What standard of living will Irish people enjoy in the future?) nó focal a bhaineann go sonrach le cainníocht a chur ina áit (How much money are they offering?). Mar an gcéanna i gcás na Gaeilge:

  • Cén cineál caighdeán maireachtála a bheidh ag na hÉireannaigh san am atá le teacht?
  • Cén saghas airgid atá á thairiscint acu?

B’fhearr an dá abairt sin a leasú.

  • Cén caighdeán maireachtála a bheidh ag na hÉireannaigh san am atá le teacht?
  • Cá mhéad airgid atá á thairiscint acu?

De réir alt 3.2.12 den Chaighdean Oifigiúil Athbhreithnithe, is í foirm ainmneach an ainmfhocail a leanann focail mar 'cineál', 'saghas' agus 'sórt' nuair is tagairt do mhéid éiginnte atá ann. Sna samplaí atá tugtha, tá na focail in úsáid sa chiall 'rud beag', 'roinnt' nó 'cineál de'.

  • Tá saghas ocras orm. (I’m kind of hungry.)
  • Bhí sórt deabhadh orm (I was sort of in a hurry.)
  • Is cineál aisteoir eisean. (He’s an actor, kind of.)

Féach, áfach, 'Cén cineál aisteora é; aisteoir stáitse nó aisteoir scannáin?'