EOLAS NÓ FAISNÉIS?

Úsáidtear ‘eolas’ sa ghnáthchaint gan dealú idir na cialla knowledge agus information. B’éigean d’aistritheoirí oifigiúla an dealú sin a dhéanamh, áfach, agus is mar gheall air sin a úsáidtear an focal ‘faisnéis’ le haghaidh information i gcomhthéacsanna oifigiúla agus teicniúla. Tá míréir shuntasach sna foinsí téarmaíochta maidir leis na téarmaí seo. Tá ‘Eolas do Thurasóirí’ (Tourist Information) ann agus ‘Saoráil Faisnéise’ (Freedom of Information).  Ba cheart d’aistritheoirí teidil oifigiúla Ghaeilge a sheiceáil agus gan talamh slán a dhéanamh de gur ‘eolas’ nó ‘faisnéis’ atá i dtreis.