CLÓDÓIR NÓ PRINTÉIR?

Ní miste dealú idir an ghairm agus an gléas.

• Clódóir = duine a bhíonn ag plé le hobair chlódóireachta.
• Printéir = gléas a chuireann ábhair i gcló.

Tá an chuma air go bhfuil an leagan ‘clóire’, a thugtar in FGB le haghaidh printer (gléas), i ndiaidh dul i ndearmad.