AR MHAITHE

Ní hannamh a scríobhtar abairtí ar an múnla seo: Rinne mé ar mhaithe na tíre é. Is cosúil go measann daoine gur réamhfhocal comhshuite é ‘ar mhaithe’ agus gur cheart an ginideach teacht ina dhiaidh. Ní hamhlaidh atá. Ní mór an réamhfhocal le a chur le ar mhaithe, mar seo: Ar mhaithe leis an tír a rinne mé é.